Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych

Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych specjalizuje się w działalności usługowej i doradczej w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, pozyskiwania dotacji z funduszy zewnętrznych, jak również w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowych.
Swoje wsparcie kierujemy do podmiotów sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Telefon

608 778 898
608 461 834

fax. 81 470 72 83

Telefon

biuro@lfie.pl

Telefon

www.lfie.pl